Hvorfor oss?


Et godt samarbeid er ikke bare viktig for å skape et godt resultat,
men også for å skape et miljø som er tillitsvekkende for begge parter.
Fordelen ved bruk av liten bedrift er at man hele tiden anstrenger
seg for å gjøre seg tilliten verdig. Man jobber mer rasjonelt, og er kanskje
i større grad resultatorientert. På den måten blir det god arbeidsflyt.

Beta Grafisk har skaffet seg flere gode samarbeidspartnere på
trykksiden, hvor jobben følges hele veien, til kunden har fått sitt produkt.

Beta Grafisk har lokaler i et grafisk miljø, så hvis behovet skulle
være der eller ved feks. sykdom så stopper ikke alt opp, men det er
noen som kan tre støttende til ved behov.

Kvalitet og oppfølging er et av hovedelementene i et godt samarbeid.